- Sportovní marketingová

& organizační agentura -

Pečecká 10 / 2019

09.03.2019

PŘIHLÁŠKA

WEB AKCE

VÝSLEDKY

FOTOGALERIE

Základní informace

 

 

 

Tratě:

10 km

1609 m lidový běh

60-1609 m mládež

Start:    

od 8:30 žákovské tratě v parku, 10:10 lidový běh, 12:00 hlavní závod na 10 km

                                              

Přihlášky: registrace vyplňujte na www.sportt.cz (budou spuštěny během následujích dnů)
Prezentace: Hlavní závod od 9:00 do 11:00 hodin v budově Sportovní haly (v parku SVOBODY), mládežnické kategorie 20 minut před startem své kategorie
Šatny: V areálu fotbalového hřiště a ve sportovní hale (vše se nachází max. 100 m od prezentace), součástí jsou sprchy a WC. Za cenné věci zde neručíme.
Startovné:

Do 14.ledna 2019 250 Kč.

do 14.února 2019 300 Kč,

do   4.března 2019 350 Kč.

od 5.března 2019 400 Kč, nebo v den startu 400 Kč

Neuhrazené přihlášky do 5 dnů budou automaticky smazány.

Přihlášení na místě, při naplnění kapacity nebude možné.

Kapacita hlavního závodu: 1200 běžců.

Mládežnické kategorie zdarma.

Startovné na lidovém běhu 50 Kč.

Převody mezi závodníky budou od čtvrtka 7.3.2019 spoplatněny manipulačním poplatkem 100,-Kč

Mládež a lidový běh se přihlašují až na místě.

 

Kategorie
 • muži absolutně A
 • veteráni B 40-49 let(roč.nar. 1970-1979)
 • veteráni C 50-59 let(roč.nar. 1960-1969)
 • veteráni D 60-69 let(roč.nar. 1950-1959)
 • veteráni E1 70-79 let(roč.nar. 1940-1949)
 • veteráni E2 80 let a více(roč.nar. 1939 a starší)
 • ženy absolutně F
 • ženy G 35-44 let(roč.nar. 1975-1984)
 • ženy H 45-54 let(roč.nar. 1965-1974)
 • ženy J  55-64 let(roč.nar. 1955-1964)
 • ženy K 65 let a více(roč. nar. 1954 a starší)

 • lidový běh na 1609 m(nesoutěžní)

 

 •  Pečecký běžec (podmínkou bydliště v Pečkách nebo řádná registrace v Pečeckém sportovním oddíle)

 

 • Směrodatný pro zařazení do kategorie je rok narození.
Ceny: Mezi nejlepší budou rozděleny finanční odměny v hodnotě přes 50.000 Kč. Vítěz obdrží 6.000 a nejrychlejší žena 5.000. Podrobný rozpis cen naleznete zde. Pro každého závodníka bude připraven DIPLOM přes sportt.cz. Lidový běh proběhne bez cen a pořadí. V závodech mládeže nejlepší obdrží medaili a věcnou cenu. Během závodu proběhne vylosování věcných cen mezi závodníky hlavního závodu, zda jste vyhráli zjistíte ve Sportovní hale, kde si zároveň budete moci případnou výhru vyzvednout.
Prémie: Nejlepší muž a žena na obrátce získají věcnou cenu. Za překonání absolutního rekordu mužů a žen je vypsána prémie od starosty města Peček v hodnotě 3000 Kč, překonání rekordu v ostatních kategoriích hlavního závodu bude odměněno částkou 1000 Kč (Traťové rekordy).
Popis tratě: Přesně změřená trať má start a cíl před parkem Svobody u hasičské zbrojnice. První km se běží městem a dále po silnici přes obce Ratenice a Cerhenice, kde je obrátka (5km) a zpět. Celá trať vede po silnici s dobrým podkladem a jen s mírným zvlněním v jedné části tratě. Označen je každý kilometr (měřeno mj. pásmem).
Traťě mladších věkových kategorií probíhají v parku.
Ustanovení: Závodníci, se řídí, neníli uvedeno jinak, dle ustanovení LA. Závodníci musí dodržovat pravidla silničního provozu, každý běží na vlastní nebezpečí a jeho zdravotní stav odpovídá náročnosti tohoto závodu. Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie, videozáznamy a záznamy hovorů pořízených při této sportovní události bez časového omezení v souladu se zákonem. Pořadatel nepřebírá zodpovědnost za škody na majetku nebo zranění související s účastí na závodech nebo jejich návštěvou. U závodníků mladších 18 let budeme při presentaci na hlavní závod vyžadovat souhlas zákonného zástupce. S ohledem na jejich věk doporučujeme běžet spíše mládežnické kategorie nebo lidový běh.
Výsledky: Budou k dispozici zde nebo na www.sportt.cz a  www.behej.com. Po zaplacení poplatku (50 Kč), budou zaslány poštou. Kdo uvede na přihlášce e-mail budou mu výsledky zaslány automaticky el. poštou zdarma.
Občerstvení pro závodníky bude zajištěno drobné občerstevní po závodě, v cíli iontové nápoje Gatorade.
Ubytování: Pořadatel ubytování nezajišťuje.

Děkujeme všem sponzorům za jejich přízeň a podporu tohoto závodu.

Fotogalerie

© 2012 SportGroup.cz s.r.o. / Webhosting by YourHosting.cz

Home / O nás / Akce / Služby / Partneři / Kontakt